Søg
Webshop
  Menu Close

  Styrk Lugtesansen Kit 2, 4 X10 Ml Æteriske Olier

  Med en hjælpepakke fra Fischer Pure Nature, med rene æteriske olier, kan du træne din lugtesans hver dag, ved at sende duftsignaler til din hjerne og derved træne/hjælpe den frem igen.

  Styrk din lugtesans kit 2 består af 4 stk. æteriske olier a 10 ml.
  1. Appelsin
  2. Pebermynte
  3. Lavendel
  4. Sandeltræ

  Æteriske olier fra Fischer Pure Nature er rene æteriske olier udvundet af planter ved vanddampdestillation eller kold-presning og for duftoliernes vedkommende, naturlige og naturidentiske duftstoffer.

  Appelsin - 10 ml:
  Ingredients: Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil* (CAS: 8008-57-9)

  Pebermynte - 10 ml:
  Ingredients: Mentha Avensis Leaf Oil (CAS: 68917-18-0)

  Lavendel - 10 ml:
  Ingredients: Lavendula Angustifolia Oil (CAS: 8000-28-0/90063-37-9)

  Sandeltræ- 10 ml:
  Ingredients: Amyris Balsamifera Bark Oil (CAS: 8015-65-4)
  SKU: 50128
  210,00 DKK
  i h

  Hver morgen og aften dufter du fra 20 sekunder op til 5 minutter - til olierne i pakken og på den måde stimulerer du
  nydannelsen af lugtesansen.
  • Giv dig god tid til at dufte, evt. med lukkede øjne, så du lukker
  af for andre sanser og holder fokus.
  • Efter 3 måneders træning kan du med fordel skifte til 4 andre
  olier, for derved at stimulere med nye dufte.
  • Det er vigtigt at du er bevidst om at dette kan være en lang
  proces og at det kan tage op til mange måneder før du
  kan mærke resultater. Derfor er det vigtigt at du fastholder
  den systematiske lugttræning i op 12 måneder.

  Anvend aldrig olierne ufortyndet, indvortes eller udvortes og
  brug dem med forsigtighed.

  Hvis du føler ubehag eller irritation ved brug af duftpakken fra
  Fischer Pure Nature, så anbefales det at du stopper med træningen og evt. begynder at dufte til fx dine krydderier i skabet og andre hjemlige dufte i dit hjem i en periode på ca. en uge og derefter forsøger med olierne igen. Hvis ubehaget/irritationen forsætter, anbefaler vi at du stopper med olierne og søger lægehjælp.

  Appelsin:
  Fare
  Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Fremkald IKKE opkastning.
  Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Udslip opsamles. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

  Pebermynte:
  Advarsel
  Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation.
  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

  Lavendel:
  Advarsel
  Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

  Sandeltræ:
  Advarsel
  Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation.
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
  VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

  Er der angivet en * ved en ingrediens, er den 100% økologisk

  Kunder der har købt denne vare købte også
  Ametyst bånd lommesten

  Ametyst Bånd Lommesten

  Varebetegnelse:
  Bånd ametyst
  Varebeskrivelse:
  Bånd ametysts energi minder meget om ametyst, men der er forskel. Det hvide i stenen symboliserer en energi, som du ledes hen imod.t
  I retning af de mennesker eller den partner, som du er på bølgelængde med.
  Den kan bruges til at lede efter og finde din ”bedre halvdel”. Et menneske hvis energi og udviklingstrin supplerer din egen.
  Båndametyst kan bruges af to mennesker til at gennemgå og bearbejde eventuelle karmiske problemer, som er opstået imellem dem.
  Den vil gøre begge parter opmærksomme på deres følelsesmæssige ubalancer og derefter motivere og hjælpe med at få disse ubalancer forløst og opløst.
  Den er god til meditation – til at sætte balance imellem dine indre mandlige og kvindelig energier.
  Energien er beskyttende og rensende på krop og sjæl. Den hjælper dig med at træffe de rette beslutninger, fordi den giver dig den nødvendige klarhed – især i forhold til parforhold.
  25,00 DKK
  Skytsengel Røgkvarts 25-30 mm.

  Skytsengel Røgkvarts 25-30 Mm.

  Varebetegnelse:
  Skytsengel Røgkvarts.
  Varebeskrivelse:
  Engle er budbringere fra de højere verdener, klar til at give os følelsesmæssig tillid og åndelig vejledning.
  Disse udskårne engle hjælper os med at forbinde os til vores værtsengel, som vil bestytte os i alt hvad vi beder om. Hver engel er udskåret af naturlig halvædelsten og har hver sit unikke mønster og farve.
  Røgkvarts er god til at skabe jordforbindelse. Den hjælper med at fjerne de negative tanker, den øger vitalitet og sex lyst. Har du problemer med frygt og mindreværd så hjælper den med til at fjerne dette. Også god til at rense energien i dit hjem
  75,00 DKK
  bjergkrystal

  Bjergkrystal Lommesten

  Varebetegnelse:
  Bjergkrystal
  Varebeskrivelse:
  Her får du omkring 600 gram bjergkrystal i rå form, hvilket er stenens naturlige form. Ved at købe krystaller i rå form får du adgang til stenens stærke rå energi, der spreder sig præcis sådan, som de er skabt til.
  Krystaller og sten i rå form har den reneste energi, så hvis du vil have mest ud af bjergkrystallens forstærkende energier, er det en god ide at vælge krystallen i rå form.
  Bjergkrystallen siges at være krystallen over dem alle, der kan bruges til at forstærke energierne i og omkring dig. På grund af dens rene form kan du også nemt bruge den sammen med andre krystaller, hvor den vil fungere som energiforstærker.
  Stjernetegn: Alle
  25,00 DKK
  Lomme Engel - Golden Healer

  Skytsengel Golden Healer 25-30 Mm

  Varebetegnelse:
  Skytsengel Golden Healer.
  Varebeskrivelse:
  Engle er budbringere fra de højere verdener, klar til at give os følelsesmæssig tillid og åndelig vejledning.
  Disse udskårne engle hjælper os med at forbinde os til vores værtsengel, som vil bestytte os i alt hvad vi beder om. Hver engel er udskåret af naturlig halvædelsten og har hver sit unikke mønster og farve.
  Krystaller er nogle af de mest stabile strukturer vi har i naturen. Vi har alle brug for en klippe at læne os op ad fra tid til anden. Det er ikke så underligt at vi er tiltrukket af krystallernes magiske, men helt naturlige og ordnede univers.
  Madagaskar Golden Healer Quartz er en usædvanlig sjælden form for kvartskrystal. Kun små mængder er nogensinde blevet fundet i Madagaskar. Det har mange af de samme kvaliteter i udseende som Månekvartskrystal, men med et smukt indre Guldlys. Golden Healer Quartz fra Madagaskar kan også nogle gange have stjerner, der ligner den af ??Star Rubies Den Gyldne Healer er en stærk helbredende krystal, da den giver det lyse lys af Universal Life Force mulighed for at strømme ind i kroppen gennem kronechakraet. Energien spredes derefter sit gyldne lys gennem hele kroppen, da det fjerner blokeringer og ubalancer, der gør kroppen klar til helbredelse på flere niveauer. Den Gyldne energi repræsenterer den guddommelige ånd, kilde og skabelse. En Master Healer, er den Golden Healer er af højeste vibration. Dens energi er kraftig, men alligevel blid og beroligende. Golden Healers kan bruges til at øge indehaverens energi vibrationer eller frekvens, hvilket vil lette åndelig kommunikation over en lang afstand, herunder mellem verdener og dimensioner.
  75,00 DKK