Søg
Webshop
  Menu Close

  Jasmin Duftolie

  Leverandør: Fischer Pure Nature
  Varebetegnelse:
  Duftolie.
  Varebeskrivelse:
  Indeholder naturlige og/eller naturidentiske duftstoffer.
  Brugsanvisning og forholdsregler:
  Duftlampe/Aromalampe: Duftlampens skål fyldes næsten op med vand. 5-10 dråber olier dryppes i, og lyset tændes.
  Herefter opholder man sig i nærheden. Olien vil spredes i luften.
  Vi anbefaler at der regelmæssigt bliver udluftet i et rum hvor der bruges duftlamper.
  Undgå kontakt med øjne, slimhinder og hud pga. risiko for irritation/overfølsomhed.
  Anvendes fortyndet og kun udvortes.
  Olierne har et naturligt indhold af deklarationspligtige parfumestoffer - se allergener.
  UFI: HDAF-50UV-9004-QGGR
  Advarsel: Forårsager hudirritation.
  Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Forårsager alvorlig øjenirritation.
  Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
  VED KONTAKT MED HUDEN:
  Vask med rigeligt vand/sæbe.
  Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  VED KONTAKT MED ØJNENE:
  Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
  Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen.
  Opbevaring:
  Tillukket, samt utilgængeligt for børn.
  SKU: 25540
  45,00 DKK
  i h

  Ingredienser:

  Parfum

  Er der angivet en * ved en ingrediens, er den 100% økologisk

  Allergener:

  LINALOOL
  CITRONELLOL
  BENZYL ALCOHOL
  BENZYL BENZOATE
  LIMONENE
  EUGENOL
  GERANIOL
  BENZYL CINNAMATE
  CITRAL
  BENZYL SALICYLATE
  FARNESOL
  ISOEUGENOL