Søg (resultaterne står under denne formular)
Webshop
  Menu Close

  Gulvpleje m. voks 500 ml

  Leverandør: Sonett
  Sonett gulvpleje bruges hvor ekstra pleje af gulvet ønskes efter endt vask med Sonett Universalrengøring.
  Sonett gulvpleje med voks beskytter vokset, olieret og lakerede gulve med en naturlig voks belægning. Velegnet til fliser, sten, træ, kork, parket og linoleum.
  Sikkerhedsdatablad eller overensstemmelseserklæring.
  Brugsanvisning og forholdsregler:
  Dosering:
  Porøse, olierede, ubehandlede træ- og stengulve - 10 ml per 5 liter vand.
  Lakerede og forseglede overflader, træ, kork, linoleum og fliser - 5 ml per 5 liter.
  Vigtigt! Gulvpleje med vokse bør ikke anvendes ufortyndet og rystes grundigt før brug. Ubehandlet træ kan få en uønsket mørkere farve. Påfør og test gulvpleje på et lille areal, før det bruges på hele gulvet.
  UFI: 4W5T-FW6S-A10H-VD97
  Advarsel: Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE. Skyl forsigtig med vand i flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  Dosering:
  Porøse, olierede, ubehandlede træ- og stengulve - 10 ml per 5 liter vand.
  Lakerede og forseglede overflader, træ, kork, linoleum og fliser - 5 ml per 5 liter.
  Vigtigt! Gulvpleje med vokse bør ikke anvendes ufortyndet og rystes grundigt før brug. Ubehandlet træ kan få en uønsket mørkere farve. Påfør og test gulvpleje på et lille areal, før det bruges på hele gulvet.
  Opbevaring:
  Opbevares utilgængeligt for børn.
  SKU: 6535
  99,00 DKK
  i h

  Sæbe af olivenolie* >30 %
  Bivoks 5-15 %
  Vegetabilsk alkohol (ætanol) 5-15 %
  Nonioniske tensider (sukkertensider) 5-15 %
  Caranaubavoks* 1-5 %
  Æterisk cajeputolie* (indeholder linalool* og limonene*) <1 %
  Balsamiske vasketilsætninger*
  Vand op til 100 %

  *=økologisk ingrediens, **=biodynamisk ingrediens

  Allergener:

  LINALOOL
  LIMONENE