Søg (resultaterne står under denne formular)
Webshop
  Menu Close

  Brun sæbe flydende 500 ml

  Leverandør: Sonett
  Flydende brun sæbe.
  Flydende brun sæbe fra økologisk olivenolie. Økologisk certificeret ren olivenolie bliver sammen med lud til en mild, rengørende sæbe. På grund af sine let fugtgivende egenskaber er olivenoliesæbe velegnet til pleje af ubehandlede gulve af keramik, sten, træ og kork.
  Olivenoliesæbe er velegnet til filtning af uld.
  Sikkerhedsdatablad eller overensstemmelseserklæring.
  Brugsanvisning og forholdsregler:
  Rengøring og pleje af ubehandlede gulve:
  Hårdhedsklasse I (blød): 25 ml / 10 liter vand Hårdhedsklasse II (middel): 40 ml / 10 liter vand Filtning af uld: 50 ml / 5 liter varmt vand
  UFI: HJ4T-CW5E-E10K-9WY6

  Advarsel: Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation.
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
  VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  Opbevaring:
  Opbevares utilgængeligt for børn.
  SKU: 15461
  45,95 DKK
  i h
  *
  *
  *